ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE

Wykonujemy roboty ziemne dla firm oraz klientów prywatnych, 

 

Usługi ziemne w zakresie:•  stabilizacja podłoża

•  wykpy i wywóz ziemi

•  wymiana gruntów

•  wykonawstwo dróg

•  wykopy fundamentów

•  makroniwelacje terenu

•  instalacje sanitarne

•  roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe oraz wiele wiele innych