FUNDUSZE UNIJNE

 

fundusze

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „SREBRNY” Krystian Srebrny realizuje projekt:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „SREBRNY” Krystian Srebrny.

Cel i krótki opis projektu:

Realizowany projekt dotyczy wsparcia utrzymania działalności gospodarczej firmy oraz zapewnienie płyności finansowej w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Pomoc udzielana jest w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego na podstawie umowy zawartej z Polską Agensją Rozwoju Regionalnego.

Planowane efekty:

Niezaprzestanie oraz utrzymanie działalności gospodarczej firmy w okresie na jaki jest udzielona dotacja – do 30.09.2020 roku.

Wartość projektu:

246 450,51 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

246 450,51 PLN